Presentació:

L’Agència Catalana del Consum organitza les “II Jornades Internacionals d’Arbitratge de Consum”  amb l’objectiu de convidar, un any més, al debat i a la reflexió sobre la  importància de l’arbitratge de consum com a via de resolució extrajudicial de conflictes.

L’arbitratge de consum és una eina que permet conciliar, des de tots els vessants, aquells elements indispensables en una relació de consum: la defensa dels drets dels ciutadans com a consumidors i els de les empreses com a proveïdors. Una ciutadania i un sector empresarial compromesos donen lloc a relacions de consum respectuoses, confortables i sostenibles.

En un mercat únic que tendeix a la digitalització de serveis i contractes, l’adhesió voluntària de les parts en conflicte humanitza i aproxima els protagonistes, i contribueix en gran mesura a la consecució dels reptes que planteja la Nova Agenda Europea del Consumidor, especialment pel que fa a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

Objectius:

  • Tenir una visió panoràmica de l’arbitratge de consum.
  • Conèixer experiències i modalitats de l’arbitratge a escala internacional.
  • Destacar els avantatges que l’arbitratge de consum aporta a les empreses i a la ciutadania.
  • Explorar les perspectives de futur de l’arbitratge.
  • Intercanviar experiències amb organismes ADR d’altres països.

Presentación:

L’Agència Catalana del Consum organiza las “II Jornadas Internacionales de Arbitraje de Consumo” con el objetivo de invitar, un año más, al debate y a la reflexión sobre la importancia del arbitraje de consumo como una via de resolución extrajudicial de conflictos.

El arbitraje de consumo es una herramienta que permite conciliar, desde todos los aspectos, aquellos elementos indispensables en una relación de consumo: la defensa de los derechos de los ciudadanos como consumidores y los de las empresas como proveedores. Una ciudadania y un sector empresarial comprometidos dan lugar a relaciones de consumo respetuosas, confortables y sostenibles. 

En un mercado único que tiende a la digitalización de servicios y contratos, la adhesión voluntaria de las partes en conflicto humaniza y aproxima los protagonistas, y contribuye en gran medida a la consecución de los retos que plantea la Nueva Agenda Europea del Consumidor, especialmente en lo referente a las necesidades de los colectivos más vulnerables.

Objetivos:

  • Tener una visión panorámica del arbitraje de consumo
  • Conocer experiencias y modalidades del arbitraje a escala internacional
  • Destacar las ventajas que el arbitraje de consumo aporta a las empresas y a la ciudadania
  • Explorar las perspectivas de futuro del arbitraje
  • Intercambiar experiéncias con organismos ADR de otros países

Avís legal: La ©Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.